Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề và Trung cấp đợt thi 25/12/2016

Nhà trường thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề và Trung cấp đợt thi 25/12/2016.

Danh sách sinh viên xét điều kiện dự thi tốt nghiệp:

   - Cao đẳng:                  khóa 2011 - khóa 2012 - khóa 2013

   - Cao đẳng liên thông: khóa 2012 - khóa 2013

   - Cao đẳng nghề:         khóa 2011 - khóa 2012 - khóa 2013

   - Trung cấp:                 khóa 2011 - khóa 2012 - khóa 2013 - khóa 2014

* Sinh viên có thắc mắc về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp vui lòng liên hệ phòng Quản lý Đào tạo (gặp Thầy Du) để giải quyết trước ngày 20/11/2016.