Cách tính điểm tích lũy sinh viên hệ tín chỉ

Tôi thấy...
Có mấy con F vậy thì điểm tích lũy là bao nhiêu để còn tính nước cải thiện điểm chắc nhiều mem còn trăn trở. Một giải pháp hữu ích cho các mem đây. gửi các mem bí kíp để biết cách tính điểm tích lũy nhé.

http://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/tinh_diem_tich_luy.xlsx