Chiến lược xây dựng và phát triển Khoa Y - ĐH Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2015-2020

Khoa Y, đơn vị trực thuộc ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập từ quyết định số 304/QĐ-NTT ký ngày 21/07/2014 trên cơ sở sát nhập các ngành Điều Dưỡng, trung cấp Y Sĩ, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Mắt kính; có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế từ trình độ Trung cấp đến Cao đẳng và Đại học hệ chính quy, có chất lượng dựa trên mô hình kết hợp trường – Bệnh viện và các Viện, Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Sứ mạng – Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1. Sứ mạng (Vision)

Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường ngoài công lập, không sử dụng ngân sách Nhà nước trong hệ Thống các trường ĐH ngoài công lập của Việt Nam có lịch sử trên 15 năm với định hướng phát triển trở thành một trường ĐH trọng điểm ngoài công lập đa ngành, đa lĩnh vực.

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Sức khỏe, quản lý toàn bộ tổ chức theo phương pháp “ lấy sinh viên làm trung tâm” “ lấy sự học làm trọng tâm” giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của người học, nhà trường và giảng viên thể hiện trong chương trình giảng dạy và mô hình tổ chức hợp lý đáp ứng nhu cầu xã hội nhằm mục đích bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có hiệu quả cao nhất trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu xây dựng Đại học Sức khỏe đa ngành, đa cấp đào tạo cán bộ y tế có năng lực học tập vươn lên, tận tụy với nhiệm vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân mọi lúc, mọi nơi, tạo ra môi trường sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên sự trưởng thành về nhân cách và năng lực để có thể đối đầu với mọi thách thức, thích ứng với mọi thay đổi, có thái độ ứng xử và trách nhiệm xã hội.

3. Giá trị cốt lõi

-         Giảng viên, viên chức, học viên, luôn luôn được tự hào về một trường Đại học mang tên Bác Hồ kính yêu thời trai trẻ, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường.

-         Giảng viên nhà trường nhận thức sâu sắc và tự nguyện gương mẫu hoàn thành đồng thờ hai nhiệm vụ cao quý: Thầy giáo – Thầy thuốc, được Xã hội tôn vinh.

-         Tự hào được góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế có đức, có tài, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

-         Góp phần nâng cao vị thế của một trường trọng điểm quốc gia ngoài công lập, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

4. Sơ đồ tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mục tiêu

Giai đọan 2015 – 2020 Khoa Y phấn đấu để đạt mục tiêu tổng quát như sau:

Phát triển thành một trường Đại học Y – Trường thành viên của Đại học Nguyễn Tất Thành, hướng tới một trường Đại học Sức khỏe hoàn chỉnh.

Tạo mọi điều kiện tối ưu để phát triển và liên kết đào tạo với các trường Đại học Y – Dược trong cả nước, các Viện nghiên cứu Y học và Hợp tác quốc tế có hiệu quả cao nhất.

6. Các chiến lược:

Chiến lược 1: Nâng cao hiệu quả quản trị

Mục tiêu: Khoa Y cần xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý mạnh và chuyên nghiệp, vận hành theo mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục Đại học trên Thế giới.

Chiến lược 2: Xây dựng một nền văn hóa Đại học

Mục tiêu: Có cơ cấu tổ chức hợp lý, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống.

Chiến lược 3: Chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế

Mục tiêu: Hình thành và phát triển các chuẩn mức đào tạo từ đầu vào đến đầu ra.

Chiến lược 4: Khẳng định vị thế của Đại học Sức khỏe đa ngành, đa cấp

Mục tiêu: Phát huy tiềm lực và nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo, Khoa học công nghệ góp phần phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Chiến lược 5: Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

Mục tiêu: gia tăng nguồn lực tài chính đẩ phục vụ tốt cho dạy và học, cải thiện cuộc sống của Cán bộ giảng và Viên chức trong khoa.

7. Nhiệm vụ của Khoa Y

Nhiệm vụ của Khoa Y chủ yếu là đào tạo bậc Đại học ( Bác sĩ, Cử nhân ) và nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực Y khoa đồng thời cung ứng các dịch vụ cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong những năm đầu chủ yếu là đào tạo các bậc học từ Trung cấp, Cao đẳng và liên thông Đại học trong quy mô có sẵn, sau đó sẽ chỉ đào tạo bậc Đại học và mở các mã ngành Đại học khác có liên quan đến lĩnh vực Y khoa, kể cả sau Đại học.

8. Quan điểm chiến lược về chương trình đào tạo Đại học của Khoa Y

Giáo dục đại học có chất lượng từ khâu thiết kế chương trình đến phương pháp dạy và học bảo đảm sự hài lòng và đam mê học tập của sinh viên, nâng cao năng lực và tính sáng tạo của giảng viên.

Mục tiêu là lấy sinh viên làm trọng tâm, lấy sự học là quan trọng.

9. Nguyên tắc đổi mới chương trình đào tạo hướng tới chất lượng cao

-         Lấy chuẩn đầu ra ( năng lực của người học) về kỹ năng nghề nghiệp vững chắc, có hệ thống rõ ràng cụ thể của từng bài học, môn học, ngành học.

-         Đổi mới chương trình có cơ sở khoa học, có chứng cứ và nhu cầu thực tiễn đáp ứng được nhiệm vụ khám chữa bệnh, cấp cứu, dự phòng các yếu tố nguy cơ bệnh tật, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân.

-         Ứng dụng được các thành tựu giáo dục Y khoa tiên tiến của thế giới.

-         Chương trình đổi mới chỉ có hiệu quả khi thay đổi được phương pháp dạy của giảng viên và phương pháp học của sinh viên, học nhóm nhỏ dưới sự hổ trợ của vi tính và mạng internet.

-         Bảo đảm nguồn lực có chất lượng và sử dụng có hiệu quả bao gồm: nhân lực, cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng học, phòng thí nghiệm môi trường học tập và rèn luyện, điều kiện dạy và học là không thể thiếu và phải được kiểm định theo chuẩn quốc gia và quốc tế.

-         Chương trình đổi mới và phương pháp học tập tích cực học theo vấn đề (PBL), học tích hợp, học tự chọn, dựa vào cộng đồng, học có hệ thống và linh hoạt.

10. Nội dung của chương trình đào tạo đổi mới

-         Có đề cương cho tiết cho từng môn học theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Bộ Y tế trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

-         Áp dụng chương trình đào tạo tích hợp (IPL) của dự án Hà Lan cho 12 trường Đại Học Y Khoa của cả nước có điều chỉnh cho thích hợp.

-         Định hướng cấu trúc chương trình theo “ Tăng cường đảm bảo chất lượng giáo dục trong Y khoa của Tây Thái Bình Dương” WHO – WPRO – WFME ( Word Fedevatiom for Medical Education) và AMEWPR ( Asociation for Medical Education in the Western Pacific)

-         Tăng cường thực hành bệnh viện và thực hành cộng đồng, thời lượng thực hành chiếm 50%.

-         Dạy và học theo phương pháp tích hợp hệ thống, (IPL)  bảo đảm khối lượng kiến thức của các bộ môn được tích hợp đủ, phù hợp với các Module

-         Tăng cường giáo dục về thái độ và đạo đức nghề nghiệp ngay trong giáo trình các môn học và hướng dẫn thực hành.

-         Tăng cường cập nhật kiến thức và phổ biến các kiến thức mới cho người dạy và người học.